Det enklare projektverktyget för samarbete, inom och mellan företag.

Hur fungerar projekthotellet?

Den stora fördelen med projekthotellet är möjligheten att samarbeta med en eller flera personer
i vilket företag som helst, inte bara på företag du arbetar.

Projekthotellet är skapat och fungerar för att förenkla och främra glädjen i projektet.
Så att alla som är med kan fokusera på det de är bäst på.

Projekt

Självklar kan du skapa ett projekt. I ett projekt kan du skapa uppgifter, kommentera, anteckna och spara filer.

Uppgifter

I varje projekt kan du skapa en uppgift på dig själv eller övriga deltagare. Med eller utan deadline.

Kommentarer

Kommentarer kan flöda fritt i projekt eller arbetsgrupper så att alla idéer får höras.

Påminnelser

Du missar inget viktigt med påminnelser i projekt och arbetsgrupper.

Skapa ett konto - Helt Gratis!

Så förenklar projekthotellet
gemensamt arbete

Genom flera års arbete har vi sett stora behov i hur människor samarbetar på och utanför arbetsplatsen. Allt jämt använder man excel-listor, post-it eller email för hålla koll på vad respektive deltagare i ett projekt ansvarar för eller skall göra.

Genom dessa, oftast olämpliga verktyg, glöms uppgifter och anteckningar bort. Roller och ansvarsområden suddas ut och i slutändan blir projektet lidande.