Beställ nytt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord kan du här beställa ett nytt.
När du loggat in med ditt nya lösenord så kan du ändra det.
Tillbaka

Det enklare projektverktyget för samarbete, inom och mellan företag.

Hur fungerar projekthotellet?

Den stora fördelen med projekthotellet är möjligheten att samarbeta med en eller flera personer
i vilket företag som helst, inte bara på företag du arbetar.

Projekthotellet är skapat och fungerar för att förenkla och främra glädjen i projektet.
Så att alla som är med kan fokusera på det de är bäst på.

Projekt

Självklar kan du skapa ett projekt. I ett projekt kan du skapa uppgifter, kommentera, anteckna och spara filer.

Uppgifter

I varje projekt kan du skapa en uppgift på dig själv eller övriga deltagare. Med eller utan deadline.

Kommentarer

Kommentarer kan flöda fritt i projekt eller arbetsgrupper så att alla idéer får höras.

Påminnelser

Du missar inget viktigt med påminnelser i projekt och arbetsgrupper.

Skapa ett konto - Helt Gratis!

Så förenklar projekthotellet
gemensamt arbete

Genom flera års arbete har vi sett stora behov i hur människor samarbetar på och utanför arbetsplatsen. Allt jämt använder man excel-listor, post-it eller email för hålla koll på vad respektive deltagare i ett projekt ansvarar för eller skall göra.

Genom dessa, oftast olämpliga verktyg, glöms uppgifter och anteckningar bort. Roller och ansvarsområden suddas ut och i slutändan blir projektet lidande.